Pénzügyi modul főbb elemei

Általános rész

Főkönyvi kimutatás – Kezdőcsomag
Hatékony pénzügyi jelentéskészítő eszköz, amellyel a könyvelők és a pénzügyi elemzők kimutatásokat készíthetnek a számlatükör, a költségvetések, a pénzforgalmi számlák és a költségtípusok adatainak felhasználásával.

A kimutatások elősegítik a vállalat pénzügyi helyzetének hatékony nyomon követését, és értékes információkkal szolgálnak az üzleti döntéshozók számára. A kimutatáshoz kiválaszthatók a megfelelő számlák, módosítható a számlák sorrendje, az adatok többféle módon kombinálhatók, kiválaszthatók a nyomtatandó oszlopok, módosítható a számlák leírása, és megjegyzések is fűzhetők a számlákhoz.

A főkönyvi kimutatás munkalapján kijelölt adatokkal egyszerű számítások is végezhetők, az aktuális számok pedig korábbi adatokkal vagy a tervszámokkal is összevethetők. Az eszközzel összetett, kifinomult jelentések is készíthetők, amelyek dimenziók, felelősségi központok és dátumtartományok szerint jelenítik meg az adatokat, így a vállalat pénzügyi helyzete számos különböző szemszögből, részletesen vizsgálható.

Az elkészített főkönyvi kimutatás adatai megtekinthetők közvetlenül a szoftverben (a Főkönyvi kimutatás áttekintése lapon), Excelbe exportálhatók, vagy akár többdimenziós diagramként is megjeleníthetők a felhasználó szerepkör főoldalán. A funkció segítségével teljes körűen ellenőrizhető és áttekinthető a vállalat könyvelése, nyereségessége és növekedése.

Költségek és bevételek felosztása – Kezdőcsomag
A főkönyvi tételek felosztási kulcsok segítségével különböző számlákhoz, részlegekhez és projektekhez rendelhetők összeg, százalékos érték vagy mennyiség alapján.

Főkönyvi alaprendszer – Kezdőcsomag
Ez a rendszerelem tartalmazza az összes alapfunkciót, amely a vállalati konfiguráció beállításához, valamint a főkönyvi könyvelés, a számlatükör, a főkönyvi naplók, az ÁFA-funkciók, az ismétlődő könyvelések és az eredetkódok kezeléséhez szükséges.

További funkciók és lehetőségek:

 • Belső és külső jelentéskészítési lehetőségek.
 • RapidStart szolgáltatások a Microsoft Dynamics NAV gyors bevezetéséhez.
 • Értékesítési és beszerzési bizonylatok jóváhagyása.
 • Könyvelés és jelentéskészítés a vállalat alappénznemében.
 • Könyvelés és jelentéskészítés egy további pénznemben a Több pénznem kezelése rendszerelem hozzáadásával.
 • Lehetőség bármely űrlap adatainak exportálására a Microsoft Word vagy a Microsoft Excel® programba, stíluslapok használatával.
 • Lehetőség külső bizonylatok csatolására.
 • Kétféle nyelv (magyar és angol) használható.
 • Értékesítési és beszerzési bizonylatok archiválásának beállítása.
 • Könyvelések feldolgozása a háttérben.

XBRL alaprendszer – Kezdőcsomag
A Microsoft Dynamics NAV bizonylatai XBRL (bővíthető üzletibeszámoló-nyelv) formátumban exportálhatók, a Microsoft Dynamics NAV rendszerbe pedig az internetről, e-mailből vagy más rendszerekből származó XBRL-taxonómiák importálhatók. Az XBRL olyan XML-alapú specifikáció, amely szabványos adatcímkékre épülő, elfogadott pénzügyi
beszámolási szabványokat használ.

A rendszerelem jellemzői:

 • Lehetőség a főkönyv XBRL-taxonómiáknak való megfeleltetésére, így ugyanaz az XBRL-bizonylatpéldány többféle célra is felhasználható, a bizonylat címzettje által előírt formátumtól függetlenül.
 • Az XBRL Consortium által kibocsátott XBRL 2.1 specifikáció támogatása.

Költség- és bevételtervezés – Kezdőcsomag
A főkönyvi számlákon költségvetések is kezelhetők. A költségvetés létrehozása után a kinyomtatott egyenlegek százalékban jelzik a tervszámoktól való eltérést. Egyszerre több – például egy 100 és egy 110 százalékos – költségvetéssel is
dolgozhat. A költségvetések az egyes időszakokra határozhatók meg a megfelelő főkönyvi számlákon.

Változásnapló – Kezdőcsomag
A felhasználók által a Microsoft Dynamics NAV törzsadatain végzett változtatások naplózhatók. Az adatbázis adatain a felhasználók által végzett összes közvetlen módosítás  naplózható, a „munkabizonylatok” (például naplók, értékesítési és beszerzési rendelések) változásainak kivételével. A változásnapló funkció lehetővé teszi bármely tábla bármely mezője összes módosításának időrendi sorrendben történő megjelenítését (az említett „munkabizonylatok” kivételével), valamint a módosításokat végrehajtó felhasználók azonosítását.

Konszolidálás – Kezdőcsomag
A Microsoft Dynamics NAV rendszerben a vállalatok adatai konszolidálhatók. A vállalatok ugyanabban a Microsoft Dynamics NAV-adatbázisban, illetve különböző adatbázisokban vagy egyéb fájlokban is szerepelhetnek, és a pénzügyi adatok importálhatók és exportálhatók is. Ha az adatok több különböző Microsoft Dynamics NAV-megoldásból származnak, ez a rendszerelem csak az anyavállalatnál használható.

Vállalatközi könyvelés – Bővített csomag
Több vállalat könyvelése is kezelhető ugyanazon könyvelési folyamat során. A vállalatok ugyanabban a Microsoft Dynamics NAV-adatbázisban vagy különböző adatbázisokban is szerepelhetnek. A partnervállalatoknak bizonylatok is küldhetők. A bizonylatküldés a beérkező/küldendő elemek kezelésével szabályozható, a tranzakciók pedig főkönyvi naplótranzakciók, illetve értékesítési és beszerzési bizonylatok segítségével is végrehajthatók, ami lehetővé teszi pénznemek és a megfelelő egyeztetés használatát.

Felelősségi központok – Bővített csomag
Nyereségközpontok és/vagy költséghelyek is konfigurálhatók. A vállalat által értékesített cikkek ára eltérő lehet az egyes felelősségi központok esetén. A felhasználókhoz felelősségi központok rendelhetők, így a rendszer csak a megfelelő
értékesítési és beszerzési bizonylatokat jeleníti meg a felhasználó számára. A felhasználók segítséget kapnak a kiegészítő adatok, például a dimenziók és a raktárkódok bevitelekor.

Költségkönyvelés – Bővített csomag
A Költségkönyvelés segítségével részletesen áttekinthetők az egyes tevékenységek, részlegek, termékek és projektek tervezett és tényleges költségei a vállalati költségek hatékony ellenőrzése érdekében. A Költségkönyvelés a költségadatokat
a főkönyvvel szinkronizálja, majd az összegeket felosztja a különböző költséghelyek és -objektumok között.

A rendszerelem az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • Költségek átvétele a főkönyvből.
 • Belső terhelések és manuális felosztások bevitele és könyvelése közvetlenül a Költségkönyvelés naplóban.
 • Ismétlődő költségfelosztási szabályok definiálása költségfelosztási kártyákon és végrehajtása kötegelt feladatként.
 • Költségfelosztások visszavonása
 • Költségtervek létrehozása, a költségtervben szereplő tételek könyvelése tényleges költségként.

Pénzforgalmi előrejelzés – Kezdőcsomag
A Pénzforgalmi előrejelzés segítségével megbecsülhető a vállalati likviditásának – készpénz- és egyéb pénzügyi pozícióinak – jövőbeni alakulása. A pénzbefolyások és -kiadások – azaz a várhatóan beérkező és kifizetendő pénzösszegek –, valamint a rendelkezésre álló likvid források adatai alapján közvetlen pénzforgalmi előrejelzés készíthető.

Tárgyi eszközök

Tárgyi eszköz alaprendszer – Kezdőcsomag
Nyilvántarthatók a különböző tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések). A tárgyi eszközökkel kapcsolatos különféle tranzakciók – beszerzés, értékcsökkenés, leírás, felértékelés, kivezetés – könyvelhetők. Minden egyes tárgyi eszközhöz értékcsökkenési könyvek rendelhetők hozzá, amelyekben definiálhatók az értékcsökkenés számításához használt módszerek és egyéb feltételek. Korlátlan számú értékcsökkenési könyv hozható létre a számviteli előírások teljesítéséhez, valamint adózási és belső könyvviteli célokra. Ez a rendszerelem kiválóan megfelel a multinacionális vállalatoknak is, amelyeknek általában számos értékcsökkenési módszert kell alkalmazniuk.

Költségfelosztás tárgyi eszközökre – Kezdőcsomag
A tárgyieszköz-tranzakciók (például beszerzési költség, értékcsökkenés) összege százalékos felosztási kulcsok segítségével felosztható különböző részlegek vagy projektek között. Ez a lehetőség akkor hasznos, ha egy tárgyi eszközt több részleg közösen használ.

Biztosítás – Kezdőcsomag
A tárgyi eszközök biztosítási fedezete és éves biztosítási díja nyilvántartható, és egyszerűen megállapítható, ha az eszközök túl- vagy alul-biztosítottak. Az egyes tárgyi eszközök egy vagy több biztosítási kötvényhez is csatolhatók, és a biztosítási összegek indexálhatók.

Karbantartás – Kezdőcsomag
Rögzíthetők az egyes tárgyi eszközök karbantartási és szervizköltségei, így részletes információ kapható a tárgyi eszközök felújításával vagy kivezetésével kapcsolatos elemzéshez és döntésekhez.

Átsorolás – Kezdőcsomag
A tárgyi eszközök részben vagy teljes egészükben átsorolhatók, például egyik részlegből egy másikba. Egy tárgyi eszköz felosztható több eszközzé, és több tárgyi eszköz is összevonható egy eszközzé. Ha egy tárgyi eszköz részbeni kivezetésére van szükség, két eszközre osztható fel, amelyek közül a megfelelő kivezethető.

Pénzgazdálkodás rész

Bankszámla-kezelés – Kezdőcsomag
Több bankszámla is létrehozható, vezethető és kezelhető a kívánt pénznemben az üzleti igényeknek megfelelően.

Fizetések feldolgozása – Kezdőcsomag
A szállítói számlák kifizetéséhez ISO20022/SEPA formátumú banki fizetési fájlok állíthatók elő. A kívánt fizetési tranzakciók a korábbinál egyszerűbb folyamat segítségével jelölhetők ki és dolgozhatók fel. A követeléseknek az ügyfél bankszámlájáról közvetlen terhelés segítségével történő beszedéséhez ISO20022/SEPA formátumú banki közvetlen terhelési fájl állítható elő.

Bankszámla-egyeztetés – Kezdőcsomag
A Microsoft Dynamics NAV rendszerrel importálhatók a banki kivonatok, és automatikusan egyeztethetők a bankszámlák. Az egyeztetési űrlapon felhasználhatók a bankszámla-könyvelésben szereplő összegek, és az összes banki kivonat nyilvántartható.

Pénzügy

Updated on 2017-07-06T06:35:36+00:00, by Polonyi Mariann.