KISOKOS a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 jelű pályázathoz

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Az idén tavasszal megjelent GINOP-3.2.2-8.2.4-16 jelű pályázat legfontosabb újdonsága, hogy minden korábbi kőbe vésett szabálytól eltérően nemcsak on-premise rendszerekre (szoftverberuházás), hanem felhő megoldásokra (szolgáltatás) is igénybe lehet venni. Ugyanilyen szigorú korlát volt az elmúlt években, hogy mobiltelefon nem lehet a költségtételek között, ebben a pályázatban viszont okostelefon és tablet maximum 120.000 Ft + ÁFA nettó egységáron elszámolható.

Még egy fontos változás a finanszírozást illetően: a pályázati támogatás csak hitellel kombinálva vehető igénybe, alap esetben 10% önrész, 35% támogatás, 55% kamattámogatott hitel összetételben. Amennyiben a pályázó, illetve az őt kiszolgáló szállító regisztráltak a GINOP 3.2.1. pályázat keretében az MKIK által kifejlesztett vallalkozzdigitalisan.hu platformon, 40% vissza nem térítendő támogatás is elérhető, 50% kamattámogatott hitellel.

A következő pontokban összefoglalunk néhány feltételt, amelyek segíthetik egy optimális pályázati projekt megtervezését.

Kik pályázhatnak a GINOP-3.2.2 jelű pályázaton?

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, rendelkeznek egy lezárt teljes üzleti évvel, és legalább 2 fő az átlagos statisztikai létszámuk.
 • A projekt megvalósítás helyszíne Budapesten és Pest megyén kívüli település.
 • A pályázó tevékenysége nem lehet halászati vagy mezőgazdasági tevékenység.

Mire lehet pályázni a GINOP-3.2.2 keretében?

 • Vállalatirányítási és folyamatmenedzsment (ERP) rendszerekre, (on-premise és cloud megoldásokra is) pl. Navision
 • CRM rendszerre (on-premise és cloud megoldásokra is) pl. Dynamics 365
 • A bevezetendő rendszerek működéséhez szükséges hardver eszközökre, pl. szerverek, munkaállomások, nyomtatók / szkennerek, hálózati eszközök, tablet, okos telefon, stb.
 • A bevezetendő rendszerek működéséhez szükséges szoftverek (operációs rendszerek, irodai szoftverek on-premise és cloud megoldások is) pl. Windows, Office, Azure, O365, weboldal, webáruház, stb.
 • A rendszer testreszabását és bevezetését, felhasználók oktatását célzó szolgáltatások.

Projekttervezési tippek:

 • A pályázó vállalkozás árbevétele, vidéki telephelyen foglalkoztatott aktuális létszáma és a bevezetendő vállalatirányítási modulok száma alapján egy ún. „Maximális Támogatási Összeg Kalkulátor” adja meg, hogy az adott vállalkozás milyen maximális projektméretre igényelhet támogatást. Amennyiben a pályázó magasabb összegű projektet tervez, akkor is csak a MTOK által megadott összegre igényelhető támogatás, figyelembe véve az elszámolható költségekre vonatkozó korlátokat (pl. eszközbeszerzés max. 20%, felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó bevezetés max. 25% stb.)
 • Optimálisabban használható ki a MTOK által kalkulált keret, amennyiben on-premise és cloud megoldásokat kombinálva használunk (hibrid projekt), azonban egy funkcionális terület vagy kizárólag on-premise vagy kizárólag cloud megoldással fedhető le.
 • A tervezett projektnek legalább 2 funkcionális területet (modult) le kell fednie.
 • Pályázati projektekben gyakorlott IT beszállítóval érdemes felvenni a kapcsolatot és egy tervezett hibrid projekt esetében több verzióban tesztelni a kalkulátoron az on-premise és a cloud modulok összetételét. A pályázat benyújtásakor minden költségtétel alátámasztására már elegendő 1 db árajánlat!
 • A felhőalapú szolgáltatásokra vonatkozóan az egy megoldás felhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési (szolgáltatási) költség maximalizált. Amennyiben költségesebb és alacsonyabb díjú előfizetést is tervezünk, a költségkorlátnál ezek átlaga fog számolódni. (Pl. egy költségesebb ügyviteli rendszert kedvezőbb díjra átlagolhatunk egy hozzáadott Dynamics 365 előfizetéssel.)
 • A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a felhívás 2. és 3. sz. mellékleteként kiadott, 1-17. funkcionális területekre vonatkozó követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, követelményeknek. A funkcionális megfelelés az elszámolás vagy egy esetleges helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
 • Amennyiben a pályázó korábban már hasonló pályázaton támogatást nyert ERP rendszer bevezetésére, akkor az abban szereplő modulokra kizárólag az előző pályázat fenntartási idejének lejárta után lehet támogatást igényelni. Egy még fenntartási időszakban lévő projekt modulra tehát az új pályázatban nem lehet támogatást igényelni.
 • Meglévő informatikai rendszer esetén új modullal történő bővítés, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréje támogatható. Nem pályázható azonban felhasználó szám bővítés, web áruház és weblap esetén kizárólag grafikai fejlesztés, meglévő rendszer moduljának add-on-nal történő bővítése, illetve verziófrissítés. Kizárólag a meglévő rendszer CMS-ének átnevezése verziófrissítésnek minősül.
 • A rendszer bevezetésére, testreszabásra, adatmigrációra, betanításra igénybe vett szállítói szolgáltatás elszámolható: ennek korlátja viszont felhő esetén szigorú: a teljes felhő célterületre jutó összköltség maximum 25%-a számolható el szolgáltatásként.
 • A támogatás a tervezett projekt IT beruházásaira, illetve felhő megoldás (bérleti konstrukció) esetén max. 22 hónap bérleti díjra igényelhető. A projekt megvalósítására tervezhető idő max. 24 hónap. Emiatt szükség esetén az on-premise projektelemek bevezetése közben már használatba vehetők a cloud projektelemek is.
 • Kötelező nyilvánosság: a támogatás tényéről a projekt megvalósítása alatt és után tájékoztatást kell közzétenni (honlap, fotódokumentáció, információs táblák, sajtóközlemény), ez a támogatás terhére a projekt összértékének 0,5%-áig elszámolható.

A hitelfelvétellel kapcsolatos információk:

 • A konstrukció csak a hitellel kombinálva vehető igénybe.

Ginop 3.2.2. - Hitelfelvétellel kapcsolatos információk - A kölcsön kondíciói:

Kamat 1% / év
Kezelési költség Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.
Szerződésmódosítás díjaNem kerül felszámításra.
Egyéb költségekA hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön futamidejeA kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
Rendelkezésre tartási időA projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 36 hónap.
Türelmi időA rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.
ElőtörlesztésA Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A hitel folyósítása a benyújtott kifizetési kérelmekkel arányosan történik, azonban a tőke törlesztését pályázó elhalaszthatja egészen a kölcsönszerződés megkötését követő 42. hónapig, ami a projekt pénzáramlásait tekintve rendkívül kedvező.

A finanszírozás módja és a támogatás mértéke:

 • A tervezhető támogatott projektméret három fő paramétertől függ: előző lezárt üzleti év árbevétele, pályázó aktuális létszáma (ebből akik a munkaidejük 25%-át meghaladóan dolgoznak számítógépen), és a bevezetni tervezett ERP modulok száma.
 • Maximális támogatási intenzitás: a teljes projekt 35%-a – a Vállalkozz digitálisan! programhoz csatlakozott vállalkozás esetében 40%
 • Önrész: minimum 10%
 • A fennmaradó 50-55% visszatérítendő támogatás, vagyis kamattámogatott hitel (hitelközvetítők: FHB, Budapest Bank, Takarékszövetkezetek – második körben további belépők várhatók.)
 • Lehetséges projektméret: 2,5M – 68M Ft.
Polónyi Mariann

Polónyi Mariann

Értesüljön legfrissebb tartamainkról,
Iratkozzon fel hírlevelünkre!